Audio Installaties

Home > Producten > Audio Installaties

PA & Geluidsdistributie
PA (Public Adress) en geluidssystemen hebben tot doel spraak en of muziek te versterken teneinde de luidheid en de verstaanbaarheid te verbeteren om zo een grote groep toehoorders te kunnen bereiken. Aangezien elke ruimte andere akkoestische eigenschappen heeft, vereist elke degelijke geluidsinstallatie een ander ontwerp. Televic audiovisual maakt een geluidsstudie van uw project volgens de regels van de kunst voor o.a. winkels, magazijnen, conferentieruimtes, auditoria, ziekenhuizen, kerken, voetbalstadia, openbare plaatsen …

• 100V geluidsdistributie
• Gesproken woord evacuatiesystemen volgens EN60849 en EN 54-16
• Sound Management
• Sound Masking
• Surround systemen
• Electroakoustische studies